Niels-Jørgen og fiskeriet


niels2[1]Niels-Jørgen er født og opvokset ved Thorupstrand, der ligger i Han Herred i Jammerbugt kommune.
Thorupstrand har en nordvendt kyst, der ligger ud til Skagerrak og Thorupstrand er et af de tre steder i Danmark, hvor erhvervsbåde stadig lander på stranden.
Som 14 årig startede Niels-Jørgen med at fiske fra Thorupstrand og som 17 årig havde han halvpart i en kystbåd. Da han var 23 år, fik han bygget kystbåden Mali A85 på Løgstør Bådeværft. Det var en rigtig god og stabil kystbåd, som over årene blev forbedret flere gange.

Niels er meget seriøs omkring sit erhverv, og han tog som en af de første ved Thorupstrand snurrevodsfiskeriet op igen. Det var i en årrække en lidt overset fiskermetode, da mange var gået over til at benytte sig af trawlfiskeri.
Niels-Jørgen var formand for Thorupstrand Fiskeriforening i 21 år. Det var en spændende tid, som hele tiden bød på udfordringer til ikke mindst kystfiskeriet. Han formåede i stor udstrækning, at der blev givet indrømmelser til kystfiskeriet, således kystfiskerne, altså de der lander på stranden, fik større tildelinger end det øvrige fiskeri, og det viste sig senere, at det blev en enorm stor fordel.
Da fiskeriet i 2007 så at sige blev privatiseret, fik de fiskere, der landede på stranden nemlig større tildelinger end lignende kystbåde i havnene. Derfor var Niels en glad formand og så fremtiden for fiskeriet ved Thorupstrand som sikret.
Desværre begyndte fiskerne ved Thorupstrand at sælge deres private ejendomsret til fiskene i havet til Thorupstrand Kystfiskerlaug for derefter at leje fiskene samme sted. Det så Niels-Jørgen ikke som den mest ideelle og optimale løsning til bevarelse af fiskeriet ved Thorupstrand.
Han købte derfor kutteren RALIMA HM 323 og påbegyndte sit fiskeri fra Hanstholm august 2007.

Men Niels-Jørgen er og bliver kystfisker, så derfor foregår fiskeriet som med kystbåden. Fiskemåden og fiskemetoderne er de samme. Fiskene landes samme dag de er fanget. Han fisker de samme steder som med kystbåden, blot er forholdene for både mandskab og fisk blevet meget, meget bedre.
Nu har han kølelast, som hele tiden opbevarer fiskene ved 2 grader. Den mulighed havde han ikke med kystbåden. Nu har han 3 til 4 tons is om bord, mod 4 til 500 kilo tidligere. Langt de fleste fisk renses i dag på havet mod tidligere, hvor alt blev renset i land.
Med kutteren kan han også være meget mere selektiv i sit fiskeri. Da skibet er større, er der mulighed for at operere over større afstande og større dybder. Det betyder, at det ikke er et ensidigt fiskeri, der udelukkende fisker på én eller to arter.

Så i dag fanges der udover rødspætter og torsk også skærisinger, kuller, rødtunger, kulmule, mørksej, lange, havtasker og lidt jomfruhummer.

Lili og fiskeriet


liliLili er uddannet lærer og kommer oprindeligt fra Randers, men vil nu udelukkende satse på pakning og levering af Niels? fangster. Hun synes, det er spændende, at være med til at give danskerne mulighed for frisk frossen fisk 2 gange om ugen til overkommelige priser samtidig med, at den gode håndtering af fisken på havet med sikkerhed ikke bliver ødelagt i andre led, inden den når forbrugeren.

Derfor er hendes motto: Fra haw til maw
Niels-Jørgen og Lili har 4 børn, 2 piger og 2 drenge, så de ved om nogen, at en stor familie kræver sit.

De små frostbakker, der indeholder 480 til 500 gram, er nemme at håndtere og putte i fryseren. Inden fisken skal bruges, vil optøning være bedst i en skål med koldt vand. Fisken tages ud af bakken og lægges direkte i det kolde vand og efter lidt over en halv time, vil man kunne skille fileterne fra hinanden. Det vil tage lidt længere tid med rund fisk, så som torsk, mørksej, kuller, kulmule mm.